one crazy

دلا دیوانه شو؛ دیوانـــگی هم عالَمی دارد

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز/ گفتا ز خوب رویان این کار برنیاید(کمتر آید)


کَمی هَم بیا !
.
.
.
.
.

.
.

.


خُدا این پاها را فَقط بَرای رَفتن خَلق نَکرده ...

۰ ۰
سلام به همه ی مخاطبای عزیز ...

اینجا جایی است برای عاشقانه های یک دیوانه.
همین
و دیگر هیــــــــــچ ...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان